Folklor Kurumumuzun Süreli Yayını Olan “Folklor Halkbilim” Dergimiz, “Türk Folklor Araştırmaları Dergisi Buluşmaları” Adlı Forumda…

50

10 Mayıs 2024 günü, Türk Folklor Araştırmaları Dergisinin yayın hayatına yeniden başlaması nedeniyle, Ankara Üniversitesi DTC. Fakültesi Halkbilim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sayın Serpil Aygün Cengiz Hoca tarafından düzenlenen ve Türkiye’de Halkbilim alanında yayınlanan dergilerin editörlerinin katılımcı olarak davet edildiği bir forum gerçekleştirildi.

Bu alanda ülkemizin en uzun soluklu ve prestijli dergileri arasında yer alan “Folklor Halkbilim” dergimizin yayın kurulu başkanı ve editörü olmam nedeniyle konuşmacı olarak davet edildiğim ve Folklor Kurumumuzun yönetim kurulu tarafından görevlendirildiğim “Türk Folklor Araştırmaları Dergisi Buluşmaları” adlı bu etkinlikte;
Halkbilim yayınlarında çoklu disiplinsel çalışma sorunları, akademik yayıncılığın üzerindeki baskılar, basım ve yayım ve maliyet problemleri, hakemli dergilerde hakem sorunları, dijitalleşme-elektronik dergi vb. gibi pek çok ortak problemin tartışılmasının yanı sıra, halkbilim yayıncılığının bundan sonraki süreçlerine dair öngörüler, kaygılar ve öneriler de dile getirildi.

30’dan fazla editör ve akademisyenin birbirini bizzat tanımasına ve son derece içtenlikli paylaşımlarına olanak sağlayan ve ilerleyen zamanlarda daha fazla açılımlı olacak şekilde tekrarlanacağına dair ipuçlarının verildiği bu etkinlik için,
Öncelikle Prof.Dr. Serpil Aygün Cengiz ve Prof. Dr. Metin Karadağ Hocalar olmak üzere bölümün tüm akademik kadrosuna, toplantının düzenlenmesinde etkin görev alan A.Ü. DTCF Halk Bilimi Bölümü öğrencilerine ve bilhassa öğrenci Sayın Hanife Ulusoy Hanıma tebrik ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Serap Gürsoy
Basın Yayın Md.