Halk Oyunları Grup Başkanlığı

Halk Oyunları Grubu , bünyesinde bulunan Halk Oyunları Okulu ile Türkiyede ilk kez gerçekleşmiş olan okul disiplini ile halk oyunları çalışmaları yapmak kavramını günümüze kadar sürdürmüs , bünyesinde yer alan ve herbiri kendi yörelerinde duayen sayılan , güçlü halk oyunları ögreticileri ile de bu alandaki önderliğini kaybetmemiştir.
Çagdaş anlamda uygulamaları, sahne performansı ve gösterileriyle adından her zaman söz ettirmeyi bilmiştir.

Halk Oyunları Grup Başkanlığımız bölge tasnifini esas alarak, bu bölgelerin oyunlarını çok iyi bilen öğreticilerle, Türk halk oyunları üzerine figür, ritim ve ruh bakımından otantik kalmak şartı ile uygulama yapmaktadır. Halk oyunlarımızı genç nesillere öğretmekte ve dünyaya tanıtmak amacı ile çalışmalar yapmaktadır. Kurumumuzun en aktif gruplarından biridir.

Folklor Kurumunun gelir getirici en önemli organıdır. Halk Oyunları İcra Grubu, Halk Oyunları Grup Başkanı tarafından yönetilir ve yönlendirilir. Genellikle Grup Başkanları iyi yetişmiş, sevilen ve sayılan üyeler arasından seçilir ve Yönetim Kurulu tarafından atanır. Çalışmalarından Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Kuruluşundan günümüze kadar görev yapmış Halk Oyunları İcra Grubu Başkanları;

Altay UYSAL, Kazım AYDİLEK, Oktay GÜZELBEY, Fikret DEĞERLİ, Fatin EREN, Süha ALPER, Ahmet EROL, Mehmet YALÇIN, Ahmet ŞANAL, Ertuğrul YILMAZ, Cevdet BAŞIBÜYÜK, Özen ATAK, Erkal ÖZDEN, Halim Kenan KÖKSAL, İdris BULUT, Hüseyin GÖRÜR, Fuat ERTAŞ, Cengiz MURATŞAH, vekâleten Nilgün MURTEZAOĞLU, Tufan KÜÇÜKBAYRAKTAR, Emrullah ÖZTÜRK, Muhittin KAYA, Bünyamin BAŞIBÜYÜK, Remzi YÜZBAŞIOĞLU, Recep Ali YÜCE, Bayram KUŞMAN, Merih ÇOPUR, Cavit ŞENTÜRK, Şinasi ÖZDEMİR, Salih Zeki ÜNAL, Şener GÜNAY, Mustafa ÇAĞIRIR, Enver KURTULUŞ, İsmail EKMEKÇİOĞLU, İ. Tunay ÖZÇELİK, Erdoğan ALKAYA, Şevki AKSOY, Mustafa ÇAĞIRIR, Serdar BOMBACI, Doğan AKKAYA, Tunay ÖZÇELİK, Levent KETENCİ, Süleyman KORKMAZ’ dır.

Halk Oyunları İcra Grubu, yurt içi ve yurt dışında katıldığı festival ve özel programlarda daima göz doldurmuş, birçok başarıya imza atmıştır. Bugüne kadar otuz sekiz yöre oyunumuzu programına almıştır. Bu oyunlar hep bölgesinden gelmiş yöre hocaları kanalıyla en doğru ve otantik şekilde öğretilmiştir. Sahne düzenlemeleri de hep yöre hocaları kanalıyla, oyunlarda figür, estetik, ritim bozulmadan uygulanmıştır.

Bugüne kadar: Kırklareli, Ege Zeybek oyunları, Silifke kaşık oyunları, Sivas Kız ve Sivas Erkek oyunları, Antep, Elazığ, Bayburt, Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, Eğin, Hakkâri, Van, Bitlis, Ağrı, Kars, Bolu, Azerbaycan, Erzurum Erkek ve Erzurum Kız, Artvin, Karadeniz Erkek ve Karadeniz Kız, Kırım, Üsküp, Kılıç-Kalkan, Aydın, Afyon – Dinar, İzmir, Anamur, Bursa, Giresun, Muğla, Trabzon, Eskişehir, Erzincan; Mardin oyunları öğretilmiş ve icra edilmiştir.    Bu oyunlar çoğunlukla yöresinden gelen eğitmenler kanalıyla ve otantik olarak öğretilmektedir. Ancak otantik öğretilen bu oyunlar yöre hocasının da gözetiminde sahne düzenlemesi uygulanarak seyirciye hitap edilecek ekip bütünlüğüne getirilmektedir. Son aşamada uygulama bu bütünlük doğrultusunda yapılmaktadır.

Öğretilen yöre oyunları Folklor Kurumunda kayıtlara girdiği şekliyle yazılmıştır. Son zamanlarda oyun yöreleri ile ilgili formatlar değişmiştir. Örneğin Ege Zeybek oyunları yerine, İzmir veya Aydın Zeybek oyunları şeklinde ifade edilmektedir. Hatta Karadeniz kız veya Karadeniz erkek oyunları yerine, Sürmene veya Akçaabat oyunları şeklinde ifade edilmektedir. Bu örnek diğer yöreler içinde geçerlidir.

 

Öğretilen Halk Oyunlarının Yöresi               Öğretici Yöre Hocası                         

Afyon – Dinar halk oyunları Üstün GÜRTUNA
Ağrı yöresi halk oyunları Sait DEMİR, Celal ASLAN, Şinasi ÜNAL,Salih Zeki ÜNAL
Artvin yöresi halk oyunları Tahsin ÖZGÖZ, Reşat FİLİBELİOĞLU, Şinasi ÖZDEMİR, Merih ÇOPUR, Bünyamin BULUT, Enver KURTULUŞ, Tunay ÖZÇELİK
Anamur yöresi halk oyunları Ahmet DOĞAN
Aydın yöresi halk oyunları Alper AKSOY, Sinan GÜLBAŞ
Bayburt yöresi halk oyunları Özcan KÖPRÜLÜ
Bitlis yöresi halk oyunları Fatin EREN, Mazhar IRMAK, Nejdet ALTINKILIÇ, Nazmi ZÜLFİKAR, Necmettin ÜSTYOL, Şevki Aksoy, Varol AVCI, Süleyman KORKMAZ
Bolu yöresi halk oyunları Metin SARIKAYA
Burdur yöresi halk oyunları Metin YILDIRAN
Bursa Kılıç Kalkan oyunları Veysi ŞİTİLCİ, Gökselin İLERİ, Raif SABAH, Ömer Faruk KÖKSAL
Bursa yöresi halk oyunları Serdar BOMBACI
Diyarbakır yöresi halk oyunları Ömer IŞIK
Eğin yöresi halk oyunları Ahmet SAMUR, Kemal LAYIK
Elazığ yöresi halk oyunları Süha ALPER, Haldun ÖKTEM, Ahmet EROL, Gültekin ÖZİŞ, Melih BOYDAK, Tekin TATAR
Erzurum yöresi halk oyunları Ertan HANCIĞAZLI, Hasbettin ALTINOK
Erzincan yöresi halk oyunları Adnan BAYDİLLİ
Eskişehir yöresi halk oyunları Bülent ERCAN
Gaziantep yöresi halk oyunları Oktay GÜZELBEY, Ünal SÜZGÜN, Yılmaz SARAÇ, Hamit ÇELİMLİ, Veysel DARICI, Sefer AŞIKOĞLU, Hayri ERKOL,Ali ÇAVAZ, Nuray ÇAVAZ
Giresun yöresi halk oyunları Samet DERVİŞOĞLU
Hakkari yöresi halk oyunları Remzi UĞUR, Kemal BOR
İzmir yöresi halk oyunları Cumhur SEVİNÇ, Suat ÇOLAK, İlkay ŞAP, Erhan KARATOKA
Karadeniz yöresi halk oyunları Cavit ŞENTÜRK, İlhan DURGUN, İdris BULUT, Mustafa KALAYCI, Mesut İSMAİLOĞLU, İbrahim ÇOLAKOĞLU, Oğuz KAHVECİ
Kars-Kafkas yöresi halk oyunları Altay UYSAL, Yılmaz TEKDAL, Adli AYTER, Erkal ÖZDEN, Mehmet YALÇIN, Faruk KARAGÖZ, Koral ÖZDEN
Kars yöresi halk oyunları Altıner ATANER
Kırım yöresi halk oyunları Cengiz MURATŞAH
Kırklareli yöresi halk oyunları İlyas TAN, Erkal ÖZDEN, Ömer ÇOLAKOĞLU, Tuncay OKYAR, Gürhan OZANOĞLU, Şener GÜNAY
Muğla yöresi halk oyunları Levent KETENCİ
Rize yöresi halk oyunları Egemen KÖSEOĞLU
Silifke yöresi halk oyunları Hasan Basri CANLI, Oktay GÜZELBEY, Hüseyin GÖRÜR, Nabey ÖNDER, İsmail GÖMLEKLİ, Murat UÇTU, Sabahattin SAKİN, Mehmet Arif ARSLAN, Suna ARSLAN
Silivri yöresi halk oyunları Mustafa KEPÇELİ
Sivas yöresi halk oyunları Cengiz KAYMANLI, Ülfer BULUT
Trabzon yöresi halk oyunları Oğuz KAHVECİ, Samet KÖLEMEN
Üsküp yöresi halk oyunları Beyazıt MERT, Ali BAYRAKTAR, İmdat TÖREMEN, Hasan KESKİN
Urfa yöresi halk oyunları Feridun GÖKHAN
Van yöresi halk oyunları Fikret DEĞERLİ, Mehmet Kazım AYDİLEK, Sabri DONAT, Bayram KUŞMAN, Remzi YÜZBAŞIOĞLU, Ümit SAYLIK, Cenap GÜNGÖR, Recep DEMİR

 

Grup Başkanlığı nezaretinde çalışmalarını yürüten Halk Oyunları Grubumuz öğrendikleri yöre halk oyunlarını, ülkenin tanıtımı amacıyla turist matinelerinde, yurt içi ve yurt dışı festival, anma günleri, TV ve özel programlarda sunmuşlardır.

Yabancıların çok büyük ilgi duyduğu halk oyunlarımızı, grubumuz her yıl bir veya birkaç kez yurt dışı festivaline katılarak da sunma olanağı bulmaktadır. Bu festivallerin birçoğundan takdirname ve ödül alınmıştır. Bu takdirname ve ödüller Halk Oyunları Grup Başkanlığı ile Derleme ve Araştırma Arşivimizde bulunmaktadır.