Bilişim ve Sosyal Medya Yönetimi Müdürlüğü

BİLİŞİM Müdürlüğünün amacı her an güncellenen iletişim araçlarını Folklor Kurumu açısından avantajlı şekilde kullanmaktır. Bu çalışmaları yaparken öncelikle  Folklor Kurumu’nun hükmi şahsiyetini kanunlar çerçevesinde bağlayıcı yasalara karşı koruyucu çalışma yapmak amacıyla internet üzerindeki yayınları takip etmek ve bu konuda YK nu bilgilendirici çalışma yapmaktır. Bu çerçevede Derneğimizin internet üzerindeki her platformda yapılacak yayınları konusunda çalışma yapmak ve yapılan yayınları YK na verdiği bilgi ile YK nun çizdiği çerçevede  yönetmektir.

Bu amaca uygun olarak aşağıdaki görevler çerçevesinde çalışma yapılır;
a) Folklor Kurumu nun Web Sitesini oluşturmak ve mevcut sitenin geliştirilmesi yenilenmesi için çalışmalar yapmak,

b) Folklor Kurumu nun Web Sitesi nin güncel halde tutulması için derneğimiz bünyesindeki tüm organlarla iletişime geçerek bilgi paylaşımında bulunmak ve bu çerçevede çalışma yapmak,

c) Folklor Kurumu nun Web Sitesinin yabancı dillerde yayınlanmasını sağlamak ve kontrol altında tutmak, ( altyapı çalışmaları devam etmektedir.)

d) Folklor Kurumu nun Web Sitesi bünyesindeki derneğimizin organları ile ilgili bilgilendirici sayfaların oluşturulması ve geliştirilmesi için ilgili birimle iletişime geçerek çalışma yapmak,

e) İhtiyaç duyulan alanlarda kullanılmak üzere ve internet üzerinde gelir sağlamak amacı ile çalışma yapmak.

f) Üyelerimizin derneğin tüm faaliyetlerinden haberdar olmaları ve yer almaları için internet üzerinden gerekli olan yayınları oluşturmak ve yapmak,

g) Folklor Kurumu nun yaptığı faaliyetlerin internet üzerinden duyurulması için gerekli tüm platformlarda ki çalışmaları yapmak.

h) Folklor Kurumu nun Cep telefonları platformunda çalışan uygulamasının geliştirilmesi ve güncel halde tutulması için çalışma yapmak. (altyapı çalışmaları devam etmektedir.)

i) Faaliyetleri doğrultusunda gerekli gördüğünde diğer birimlerle ortak çalışma yapmak.

j) Gelişen teknoloji koşullarını takip ederek Folklor Kurumu için yararlı olabilecek gelişmelerden YK nu bilgilendirerek gerekli çalışmaları yapmak.

k) Folklor Kurumu nun faaliyetlerinde ihtiyaç duyacağı bilişim teknoloji araçlarının temini için çalışma yapmak ve bu araçların kullanımı için eğitim vermek verimli kullanılmasını sağlamak.

l) Derneğimiz binalarındaki bilişim altyapısı ile ilgili çalışmaları yürütmek. (İnternet ağ altyapısı, Database paylaşım ve kontrol, gibi )

m) Derneğimizin İnternet üzerinden canlı yayın platformu (www.folklorkurumu.tv) ile ilgili çalışmaları yapmak ve yürütmek. ( Bu bölüm bir süreliğine askıya alınmıştır.)

n) Derneğimiz organlarının bilişimle ilgili ihtiyaç duyacağı isteklerini teknolojik olarak araştırmak bilgilendirme yapmak ve gerekirse altyapı oluşturmak.

o) Derneğimizin bilgisayar altyapısının teknolojik olarak ekonomik düzeyde tutmak için çalışma yapmak gerekirse yenilenmesini ve günümüzün şartlarına uyumlu kalmasını sağlamak.