Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğü

Derleme, Araştırma ve Arşiv Müdürlüğümüz Türk folkloru üzerine araştırma, inceleme, derlemeler yapmakta,  yapılan derlemelerde elde edilen yeni bilgileri, düzenli bir biçimde Folklor Kurumu derleme arşivi için hazırlanan program çerçevesinde bilgisayar ortamına aktarmakta ve “Folklor Kurumu Derleme Arşivi Veri Tabanı” nı oluşturmaktadır.  Veri tabanını sürekli yeni bilgilerle beslemektedir.

Folklor Kurumu Derneğinin, iki binin üzerinde kitaptan oluşan kütüphanesini, yaklaşık otuz bin sayfalık folklor derlemelerini, kostüm, aksesuar, kilim, yastık, yazma, oya, dantel, ev ve işyeri araç gereçleri, vs. gibi yüzlerce etnografik malzemeden oluşan maddi kültür unsurlarını, ülkemizin neredeyse tüm yörelerinden ve dünya kültürlerinden biriktirilmiş görsel ve işitsel kayıt arşivini bünyesinde barındıran önemli bir birimidir.

Bu gün Derleme, Araştırma ve Arşiv Müdürlüğümüzün çalışmaları sonucunda Türkiye’deki STK arasında en geniş folklor arşivine sahibiz.  Arşivimizi çok yakın bir gelecekte –internet ortamında– dünya bilim insanlarının yararlanmasına sunacağız. Bu güne kadar 1120 derleme (yaklaşık 30.000 A4 daktilo sayfası), 3047 ses (yaklaşık 20.000 türkü vd. müzik parçaları), 4 görüntü, 2223 kitap (ağırlıklı olarak folklor alanına giren kitap), 17 desen çizim, 2 afiş arşivimizde dijital manada Web alanına yüklendi. Folklor Kurumu Derleme Arşivi Veri Tabanı bu ürünlerden oluşmakta ve yeni bilgilerle beslenmektedir.

Müdürlüğümüz; yurtiçinden veya yurtdışından tüm halk bilim araştırmacılarının, akademik çalışma yapan akademisyenlerin, basın yayın organlarının, vs. çalışmalarına referans teşkil edecek desteği sağlar.

Halk bilim konusunda, ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleştirilen her türlü konferans, sempozyum, panel vs. gibi bilimsel etkinliklerde konuşmacı, gözlemci veya katılımcı olarak yer alır.

Konusunda uzman kadrolar ile; Kurumumuzun üye, stajyer ve öğrencilerine  açık eğitim ve tartışma toplantıları düzenler.

Ayrıca; Kurumumuz bünyesinde yer alan Teknik İcra Birimlerinin ve Okul Müdürlüklerinde eğitim alan stajyerler ile öğrencilerinin derleme derslerinin planlanması, yürütülmesi, yapılacak olan derleme çalışmalarına destek sağlanması, yapılan derlemelerin denetlenip tasnif edilmesi de müdürlüğümüzün sorumluluğunda gerçekleştirilir.

Bütün bu çalışmalar, haklı olarak Müdürlüğümüze  “KURUMUMUZUN AKADEMİK BİRİMİ” olma niteliğini kazandırır.

BİRLEŞEREK VE PAYLAŞARAK ÇOĞALMAK İÇİN, SİZLERİ DE ARAMIZDA GÖRMEK İSTERİZ.

______________________________________________

Kuruluşumuzdan Günümüze Kadar Görev  Yapan Derleme-Araştırma ve Arşiv Müdürleri
Sıra No Adı, SOYADI
1 Oktay GÜZELBEY,
2 Ayhan DOĞANÇ,
3 Serap DEMİR,
4 Makbule DEMİRKAN,
5 Hacer GÜLMEZ,
6 Buket ÖNEM,
7 Kemal YILMAZ,
8 Fetih ÜRKMEZ,
9 Adnan DEMİR,
10 Erdinç SEZEN,
11 Kadir ÜÇVET,
12 Serap GÜRSOY,
13 İffet GÖZEN.