Kurum Meclisi

_______

BÖLÜM IV
DERNEK İÇİ OLUŞUMLARI
[ Ana Tüzük]
2 – Kurum Meclisi
Kurum Meclisi’nin Oluşumu
Madde 43 –  Kurum Meclisi;

 1. Genel Başkan,
 2. Genel Sekreter,
 3. Genel Muhasip,
 4. Yönetim Kurulu Üyeleri,
 5. Eğitmenler,
 6. İcra Organları Başkan ve Müdürleri,
 7. Grup elemanları arasından seçilecek olan asıl 8 (Sekiz) üye,
 8. Yönetim Kurulu üyeliği ve icra organları başkanlığı, teknik müdürlük yapmış olanlardan oluşur,

Kurum Meclisi, yeni çalışma döneminin başlamasından bir ay içinde Genel Sekreterin çağrısı ile toplanır ve Yönetim Kurulu üyeleri dışında bir Başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtip seçerler. Kurum Meclisi olağan olarak üç ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu veya Kurum Meclis Başkanı’nın isteği ile her zaman toplanabilir. Toplantıdan önce gündemi ve toplantı yerini belirler. Çalışmalarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunar. Kurum Meclisinde alınan kararlar tavsiye niteliğindedir.

Kurum Meclisinin Görevleri
Madde 44 –

 1. Folklor Kurumu Derneğinin her türlü faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunmak,
 2. Alınan kararları Yönetim Kurulu’na iletmek,
 3. İcra organları arasında eşgüdümü sağlamaktır.

_______________________________________