Planlama Organizasyon Müdürlüğü

Planlama ve Organizasyon Müdürlüğümüz Folklor Kurumunun yurt dışı ve yurt içi düzenleyeceği gösteri, festival, sempozyum, panel, eğitim vb. diğer etkinliklerde alternatifli olarak yer, konaklama, ulaşım vs. gerekli tekliflerin alınması ve yönetime sunulmasını sağlamaktadır.

 

_____________________________________
Kuruluşumuzdan Günümüze Kadar Görev  Yapan Planlama ve Organizasyon Müdürleri
Sıra No Adı, SOYADI
1 Savaş KUTKAN,
2 Ata ÖZGÜR,
3 Ahmet ŞANER,
4 Ferda KAZANCIBAŞI,
5 İbrahim ÇOLAKOĞLU,
6 Şevkat ÖZGEN,
7 Enver KURTULUŞ,
8 Hakan MURTEZAOĞLU,
9 Hasan Basri ESKİÖMEROĞLU,
10 Bekir ÖZÇELİK,
11 M. Derya SENBAK,
12 Yusuf AKKAYA,
13 Gürsel TAŞAN,
14 İpek ERYURT,
15 Gülten ÖZDEMİR,
16 Namık ATALAY,
17 Süreyya AKKAYA,
18 Hüseyin AKKAYA,
19 Salim DEMİRKAN,
20 Cüneyt BEKAR,
21 Alaeddin KAYA,
22 Utkan ÇALIŞKAN,
23 Gürsel TAŞAN,
24 Rouzben GERGARİ,