DERNEK DIŞINDA ÇALIŞMA İLKELERİ

475

FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ ÜYELERİNİN DERNEK DIŞINDAKİ KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞMA İLKELERİ İÇ TÜZÜĞÜ

Madde 1
Amaç – 
Bu iç tüzüğün amacı, üyelerimizin;

 1. Resmi kuruluş ve kurumlar, ( TRT, Üniversite, Belediye, Halk Eğitim Merkezi, Yurtlar, Eğitim Kurumları vb. )
 2. Folklor Kurumu Derneği ile aynı amaç doğrultusunda çalışan dernekler,
 3. Mahalli Dernekler ve Vakıflar,
 4. Mesleki kuruluşlar,
 5. Folklor Kurumu Derneği ile aynı amaç doğrultusunda çalışmayan dernekler,
 6. Profesyonel oluşumlarda çalışma usul ve esaslarını düzenler.

Dayanak
Madde 2
Bu iç tüzük Folklor Kurumu Derneği Tüzüğü’nün 6 (f) maddesine göre hazırlanmıştır.

Madde 3
Folklor Kurumu Derneği öğreticisi olan üyeler, Madde 1 de belirtilen tüm birimlerde Yönetim Kurulu’ndan izin alarak çalışma yapabilir.

Madde 4
Folklorun herhangi bir alanını meslek edinen üyeler;  [Halk Oyunları, Halk Müziği, Derleme, Tiyatro, El Sanatları, vb.]  madde 1 de belirtilen tüm birimlerde Yönetim Kuruluna bilgi vererek çalışma yapabilirler.

Madde 5
Folklorun herhangi bir alanının da faaliyet göstermediği halde bu alanda maddi kazanç elde etmek isteyen üyeler,  madde 1 de belirtilen tüm birimlerde Yönetim Kurulu’ndan izin alarak çalışma yapabilirler.

Madde 6
Resmi Kuruluş ve kurumlarda asli görevli olan üyeler;

 • Görevli bulunduğu kurum veya kuruluş haricindeki Madde 1 (a) , (d) , (e) ve (f) de belirtilen kurumlarda Yönetim Kurulu’na bilgi vererek çalışma yapabilirler.
 • Madde 1 (b) ve (c) de belirtilen birimlerde Yönetim Kurulu’ndan izin alarak çalışma yapabilirler.

Madde 7
Madde 3, 4, 5, 6 da belirtilen üyelerin dışındaki üyeler;

 1. Mesleki Kuruluş üyesi ise Yönetim Kurulu’na bilgi vererek,
 2. Mesleki Kuruluş üyesi değilse Yönetim Kurulu’ndan izin alarak,
 3. Madde 1 (a) , (c) , (e) ve (f)   de belirtilen birimlerde, Yönetim Kurulu’ndan izin alarak, çalışma yapabilirler. Madde 1 (b) maddesinde belirtilen birimde çalışma yapamaz.

Madde 8
Yönetim Kurulu iç tüzükte belirtilen izinleri, Folklor Kurumu Derneği’nin çalışmalarını göz önüne alarak verir.

Madde 9
Bu iç Tüzükte belirtilmemiş veya atlanmış hususlarda Folklor Kurumu Ana Tüzüğünün ilgili maddelerindeki hükümler uygulanır.

Bu İç Tüzük 04.11.2018 tarihli genel kurul kararı ile yetki verilen Folklor Kurumu Yönetim Kurulunca düzenlenmiştir. Yönetim Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020 / 84 sayılı kararı ile yürürlüğe konmuştur.

Genel Başkan, Nabey ÖNDER
Genel Sekreter, Remzi YÜZBAŞIOLU
Genel Muhasip, Muammer İSKENDER
Üye,  Kemal ŞULEKOLU
Üye,  Şevki AKSOY
Üye,  Selma ÇOPUR
Üye,  Birol ÖLMEZ
Üye,  Filiz REÇBER
Üye,  Deniz SARIÇAYIR