BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Basın Yayın Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince çalışan müdürlüklerden biridir. Amacı; Folklor Kurumunun süreli yayın organı olan Folklor-Halk Bilim Dergisini yayımlamak, Üyesi olduğumuz Basın İlan Kurumu ile olan ilişkileri düzenlemek ve yürütmek, Kurum ve Halk bilimi ile ilgili kitap, kitapçık, broşür, el ilânı vb. yayınları çıkartmak, Basın...

BİLİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Bilişim Müdürlüğü; Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince kurulan Folklor Kurumu Basın Yayın Müdürlüğüne bağlı, kendi mecrasında bağımsız olarak çalışan bir alt birimdir. Amacı; Değişen iletişim dünyasının gereği olarak oluşan koşullarda öncelikle Folklor Kurumunun hükmi şahsiyetini kanunlar çerçevesinde bağlayıcı ve koruyucu çalışmalar yapmak, internet üzerindeki yayınları takip etmek ve...

DERLEME ARAŞTIRMA VE ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince çalışan müdürlüklerden biridir. Amacı; Türk folkloru üzerine araştırma, inceleme, derlemeler yapmak, Bu amaçla komisyonlar oluşturmak, Yapılan derlemelerde elde edilen yeni bilgileri, düzenli bir biçimde Folklor Kurumu derleme arşivi için hazırlanan program çerçevesinde bilgisayar ortamına aktarmak ve “Folklor Kurumu...

DERNEK DIŞINDA ÇALIŞMA İLKELERİ

0
FOLKLOR KURUMU DERNEĞİ ÜYELERİNİN DERNEK DIŞINDAKİ KURUM VE KURULUŞLARDA ÇALIŞMA İLKELERİ İÇ TÜZÜĞÜ Madde 1 Amaç -  Bu iç tüzüğün amacı, üyelerimizin; Resmi kuruluş ve kurumlar, ( TRT, Üniversite, Belediye, Halk Eğitim Merkezi, Yurtlar, Eğitim Kurumları vb. ) Folklor Kurumu Derneği ile aynı amaç doğrultusunda çalışan dernekler, Mahalli Dernekler ve Vakıflar, ...

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Dış İlişkiler Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince kurulan ve çalışan müdürlüklerden biridir. Amacı; Folklor Kurumunun yurtiçi ve yurtdışındaki folklor dernekleri, folklor enstitüleri ve akademik kuruluşların faaliyetlerini takip etmek, iletişim kurmak ve bilgi akışını sağlamak, Folklor Kurumunun yurt dışında tanıtımını sağlamak, Folklor Kurumunun yurt dışı etkinliklere katılmasını ve...

HALK MÜZİĞİ GRUP BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Halk Müziği Grup Başkanlığı Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan icra gruplarımızdandır. Amacı;                                                                                                                             Türk halk müziğinin otantik haline uygun öğretimi, icrası, araştırmaları yönünde çalışmalar yaparak halk müziğini genç nesillere ve dünyaya tanıtır. Halk Müziği Grup Başkanlığı; halk müziğinde olabildiğince orijinal, notaya bağlı, otantik eserleri esas alarak programlar...

HALK MÜZİĞİ KURS MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER: Halk Müziği Kurs Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik kurslardandır. Amacı: Halk Müziği Grubuna eleman yetiştirmek, folklorumuzun çeşitli dallarını öğretmek, folklor bilinci ve terbiyesini aşılamak, Kurumlu olmanın bilincine ulaştırmak amacıyla her yıl Ekim ayında Yönetim Kurulunun kararı ile açılır.Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmamakla beraber gerek düzen,...

HALK OYUNLARI GRUP BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Halk Oyunları Grup Başkanlığı Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik icra gruplarımızdandır. Amacı; Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulunun bölge tasnifini esas alarak, bu bölgelerin oyunlarını çok iyi bilen öğreticilerle, Türk halk oyunları üzerine figür, ritim ve ruh bakımından otantik kalmak şartı ile uygulama yapmak, halk oyunlarımızı genç nesillere...

HALK OYUNLARI KURS MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Halk Oyunları Kurs Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik kurslardandır. Amacı; Halk Oyunları Grubuna eleman yetiştirmek, folklorumuzun çeşitli dallarını öğretmek, folklor bilinci ve terbiyesini aşılamak, Kurumlu olmanın bilincine ulaştırmak amacıyla her yıl Ekim ayında Yönetim Kurulunun kararı ile açılırlar. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmamakla beraber gerek düzen,...

HALK TİYATROSU GRUP BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Halk Tiyatrosu Grup Başkanlığı Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik icra gruplarımızdandır. Amacı; Geleneksel Türk Tiyatrosu (seyirlik oyunlar, tuluat, meddah gösterileri, karagöz, orta oyunu vb.) ile ilgili araştırma ve derlemeler yaparak sahnelemek, klasik ve çağdaş dünya tiyatrolarından örneklerle eğitim vermek ve sunmak amacı ile çalışan icra grubudur. Grup...

HALK TİYATROSU KURS MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER: Halk Tiyatrosu Kurs Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince çalışan teknik kurslardandır. Amacı: Halk Tiyatrosu Grubuna eleman yetiştirmek, Kurumlu olmanın bilincine ulaştırmak amacıyla her yıl Ekim ayında Yönetim Kurulunun kararı ile açılırlar. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmamakla beraber gerek düzen, gerekse uygulamalarda okul statüsünde çalışırlar. Kurs çalışmaları kurs müdürü...

KADINLAR KOLU BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER:    Kadınlar Kolu Başkanlığı; Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince kurulan Sosyal İlişkiler Müdürlüğüne bağlı, kendi mecrasında bağımsız olarak çalışan bir alt birimdir. Amacı; Folklor Kurumu üye ve elemanları arasında, yakınlaşmayı, karşılıklı sevgi ve saygının gelişmesini sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, Folklorumuzun el sanatları konularında çalışmaları dernek...

KOSTÜM DEKOR VE AKSESUAR MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Kostüm, Dekor ve Aksesuar Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49. maddesi gereğince çalışan müdürlüklerden biridir. Amacı; Kurumun bünyesindeki tüm icra grupları için gerekli olan kostüm, dekor ve aksesuarların temini, korunması ve bakımından sorumlu olan teknik müdürlüktür.   Yönetim Kurulunun onayını alarak, Folklor Kurumunun menfaatleri doğrultusunda kostüm, dekor ve aksesuar yönüyle...

KURUM MECLİSİ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1 KURULUŞ  Folklor Kurumu “Kurum Meclisi” İç Tüzüğü, 5253 sayılı Dernekler Yasası uyarınca Yapılan Tüzük Tadili Genel Kurulunda Tüzük değişikliğinin 43. maddesi uyarınca Folklor Kurumu Yönetim Kurulunca hazırlanmıştır. Folklor Kurumu yapısı içinde, bu iç tüzük hükümleri kapsamında, yönetsel özerkliğe sahip Folklor Kurumu “Kurum Meclisi” oluşturulmuştur. Madde 2- AMACI; Ülkemizde folklorun tüm dallarının gelecek...

NOSTALJİ BAŞKANLIĞI İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1 GENEL HÜKÜMLER Nostalji Başkanlığı Ana Tüzüğün 49. Maddesi gereğince faaliyet gösteren Halk Oyunları Grup Başkanlığına bağlı, kendi mecrasında bağımsız olarak çalışan bir alt birimdir. Amacı; Derneğimize geçmişte hizmet etmiş üyelerimizden oluşan, Folklor Kurumunun bizlere kazandırdığı halk bilimi sevgisini ve uygulamalarını yaşatmak ve arkadaşlık bağlarını pekiştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda Nostalji...

PLANLAMA VE ORGANİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Planlama ve Organizasyon Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49. maddesi gereğince çalışan müdürlüklerden biridir. Amacı; Folklor Kurumu bünyesindeki tüm icra birimlerinin faaliyetleri gereği ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap verir. Yönetim Kurulunun onayını da alarak, Folklor Kurumunun menfaatleri doğrultusunda gerekli organizasyonları düzenler. Madde 2.                                                                                                                  Faaliyet Alanı: 1.maddede belirtilen amaca uygun olarak; ...

SOSYAL İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER Sosyal İlişkiler Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince çalışan teknik müdürlüklerden biridir. Amacı; Folklor Kurumunun üye ve elemanları arasında yakınlaşmayı, karşılıklı sevgi ve saygınlık ilkeleri etrafında bütünleşmeyi sağlamak, eğitici, öğretici, hoşça vakit geçirmeye yönelik sosyal ve kültürel etkinlikleri düzenlemektir. Madde 2. Faaliyet Alanı: 1. maddede belirtilen amaca uygun olarak; Yurt...

UYGULAMALI HALK EL SANATLARI KURS MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TÜZÜĞÜ

0
Madde 1. GENEL HÜKÜMLER: Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürlüğü Ana Tüzüğün 49.  maddesi gereğince çalışan müdürlüklerden biridir. Amacı;ihtiyaç ve fayda kadar güzellik, estetik ve güç kaygısının da yer aldığı halk el sanatlarımızın, geleneksel şekilde yani usta-çırak ilişkisi ile ayakta kalmasını sağlayan tekniklerin öğretilmesidir. Uygulamalı Halk El Sanatları Kurs Müdürlüğü yaygın eğitim çerçevesinde...