5 Mart Çalışması

160
“Türküler, tıpkı kırk bin yıl su altında kalmış çakıl taşı gibidir”
der, Yaşar Kemal…
Her biri başka bir kayadan kopup gelen, hiçbiri birbirine benzemeyen ve hepsi sadece kendi aslından izler taşıyan, aslına özgü.
………….
Folklor Kurumu Halk Müziği Kurs Müdürlüğü’müzün kursiyerleri bu hafta yine birbirinden güzel dört türkümüzü çalıştılar.
Bu haftaki repertuvarları Trakya ağırlıklıydı;
Muzaffer Sarısözen’in, Rakım Ertür’den derlediği “Pınarbaşının Gülleri” adlı Edirne türküsü,
İsmail Güney ve Nafize Ergin’den derlenen “Ayna Çaktım Yüzüne” adlı Lapseki türküsü,
Sabri Gencer’den derlenen “Ne Mahzun Durursun” isimli hicaz bir Rumeli türküsü,
Ve
Eskişehir yöremize ait olup, Cemal Karaelmas’tan derlenen “Yere Düştü Alamadım Fesimi” adlı kürdî türkü…
Halk müziği kursiyerlerimiz bu hafta Solfej-Nazariyat, Repertuvar ve Bağlama derslerine ilaveten, folklorun vazgeçilemez unsurlarından olan “Derleme” konusunda da bir ders gördüler.
Bu uzun müfredatlı gün için, emeği geçen herkese ve fotograflar için de Pınar Sakıcı’ya teşekkürler.
Serap Gürsoy
Basın Yayın Md.