4 Aralık Çalışması

138

“Bir saz kadar mutlu ve hüzünlü başlıyoruz bütün günlere. Ve bir türkü kadar sıcak.
…………….”
– Adnan Yücel
Folklor Kurumu halk müziği kursiyerleri;
Bağlama eğitmenlerimiz Sayın Hüseyin Yunak, Sayın Serkan Kılıç ve Nazariyat-repertuar eğitmenimiz Sayın Ilgın Bala ile.
Ve varlığı ile Türk Folkloruna çok büyük değerler katan Sayın Muzaffer Sarızözen Hocamıza saygı ile.
Serap Gürsoy
Basın Yayın Md.