Sağlık Kurulu Toplandı

612

FK Sağlık Kurulu Toplandı,
Birol Ölmez-YK üyesi
Op.Dr. Mikail Kaya-Bşk.
Op.Dr.Hasan Sever
Esin Şen
Kader Güler Saka
Berrin Karaman’nın katılımı ile aşağıdaki kararlar alındı:
1-Halk Oyunları çalışmaları
Spor Salonunda yapılmalıdır.
(Yeterli mesafe sağlanması için)
2-Çalışma Alanında alınması gereken tedbirler.
a-Ateş Ölçer
b-Antiseptik Solüsyon
c-Maske
d-HES kodu
3-Müzik Gurubu
1,5-2m mesafe (Kişi başı 4m2 alan )çalışma yapması uygun olur.
4-Çalşmalarda ve seyahatlerde Acil müdahele çantası olmalıdır.
5-FK Sağlıkçılar Listesi çıkarılmalıdır,
6-Gösterilerde ve Seyahatlerde Sağlıkçı bulundurulmalıdır.
7-Hukuki sorunlar için üyelerden Avukat bulundurulmasının uygun olacağına karar verildi.
Sn.Yönetim Kuruluna arz ederiz.