Rengarenk Anadolu Halk Dansları Treni

922

Yaren Kooperatif’i, yasal adı ile “S.S. Yaren Fikri Mülkiyet Hakları & Proje
Danışmanlığı Kooperatifi” adı ile uzun yıllar halk bilimi, halk oyunu ve halk müziği
konusunda bilgi birikimine ve iletişim ağına sahip İzmir’de yaşayan, 8 ODTÜ mezunu
tarafından kurulmuştur.
Kâr amacı gütmeyen, toplumsal sorunlara çözüm arayan bir sosyal kooperatiftir. Yaren
Kooperatifi, ortaklarının eğitim, mesleki deneyim ile hobi alanlarındaki deneyimleri ve
uzmanlıkları çerçevesinde halk bilimi ve kurumsal sosyal sorumluluklar konularında eğitim
ve danışmanlık vermek amacıyla faaliyete geçmiştir.
Kamu yararına yönelik mal ve hizmet üretimi sunulması, Ege Bölgesi halkı öncelikli
olmak üzere, toplumdaki tüm vatandaşların kültürel, sanatsal ve eğitim ihtiyaçlarının
karşılanmasında yerel kalkınmaya destek verecek projeler geliştirme ve bu projelerin hayata geçirilmesinde kültür, sanat, spor, ekoloji vb. eğitimler, etkinlikler, organizasyonlar
düzenleme hedefi gütmektedir.
Bu hedef doğrultusunda 2020 yılında 9-13 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik 3 kitaplık halk bilimi kitap seti yazmaya karar vermişlerdir. 3 kitaptan oluşacak bu sette, önce gelenekler ve görenekleri, ardından halk müziğini ve 3. kitapta da halk oyunlarını anlatmayı hedeflemişlerdir.
Hedef kitle 9-13 yaş arası olduğundan, kitaplarda görselliği en üst seviyede
tutmuşlardır. Grafikli illüstrasyon ile görselleştirilen metinlerin yanında, kitabın içine konacak
QR kod yardımı ile yaren kooperatif youtube kanalına yükledikleri videolara erişimi de
sağlamışlardır. Böylece, kitabı okuyan çocuk konu ile ilgili videoya da hızlı erişim
sağlayabilmektedir.
3. Kitap olan bu setin oluşma aşamasında 3 Ekim 2020 tarihinde Folklor Kurumu
Başkanlığı ile temasa geçilmiş ve destek istenmiştir. Folklor Kurumu tanıtım yazısının
yanında bu sette yer alacak, Folklor Kurumu Halk Oyunları elemanlarının oynadığı Kırklareli, Karadeniz, Erzurum ve Gaziantep yöresi oyunları videoları da talep edilmiştir. Bilişim Müdürlüğümüz istenilen bu videoları gecikmeksizin Yaren Kooperatifine ulaştırmıştır.
Yaren Kooperatifi bu setin 3. Kitabı olarak “Rengârenk Anadolu Halk Dansları
Tireni” adı ile kitabı yayınlamıştır.
Kitabın arka sayfasında Folklor Kurumu hakkında aşağıdaki tanıtım yazısı
bulunmaktadır:

“Folklor Kurumu ağırlıklı olarak yaygın eğitim yapan dernek statüsünde bir
kuruluştur. 12 Aralık 1964 yılında “Yüksek Tahsil Gençliği Türk Folklor Enstitüsü Kurma
Derneği” olarak kurulmuştur. Ankara’da devlet yönetiminde ve TBMM’de yapılan yoğun
çalışmalar sonunda 16.05.1966 da Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarlığına bağlı “Milli
Folklor Enstitüsü” kuruldu. İlk amaca ulaşıldığından tüzük tadilatı yapılarak, Ankara’daki
Milli Folklor Enstitüsüne paralel şekilde “Türk Folklor Kurumu” olarak İstanbul’da
çalışmalarına devam etti. 1972 yılında çıkarılan bir yasa ile Türk kelimesini de bırakmak
zorunda kaldı. Yine tüzük değişikliğine giderek “Folklor Kurumu Derneği” adını aldı.
Folklor Kurumu kurulduğu tarihten itibaren en geniş örgütlenme biçimiyle
çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalarda çok sayıda kişiye hitap etmektedir.
Katılımcılarını çok iyi yönlendirdiği aşikâr bir gerçektir.
Folklor Kurumu’nun yaptığı yaygın eğitim çoğu zaman örgün eğitim sisteminin
yarattığı boşluğu doldurmakta, eksiklikleri gidermektedir. Çoğu zaman örgün eğitimle
bütünleşmeyi sağlamaktadır. “

Proje kapsamında yayınlanan “Rengârenk Anadolu Halk Dansları Tireni” çocuk kitabında; Folklor Kurumunun Kırklareli, Trabzon, Erzurum ve Gaziantep yöresi
oyunları, kitabın ilgili sayfasında bulunan QR kod ile youtube üzerinden
izlenebilmektedir.


 

Sevgili arkadaşlar
Türk Folklor Kurumu için yaptığım ve sonuçlandırdığım bir kitap hikayesinden bahsetmek istiyorum Geçtiğimiz Ekim ayında ODTU İzmir mezunlarından 8 kişinin kurduğu YAREN KOOPERATİFİ Çocuklar için bir Halk Oyunları kültür tanıtma kitabı yapacaklarından bahsedip, benden yardım etmemi istemişlerdi .Bende hiç düşünmeden Türk Folklor Kurumu Nostalji başkanı Taşkın Özmen beyi aradım, konuyu aktardım. TFK Başkanı Nabey Önder beye aktarılan konu üzerine TFK dan bize ulaşan halk oyunları gösteri kayıtları ve tanıtım yazıları üzerine kitaba başladık ve bitirdik. Kitap gerek elle çizilen görselleri. gerekse oynanan oyunların hikayeleri ile bar kod okuması ile bütünleştirdik. Sonuç olarak kitabı okuyan çocuklarımız resmin yanında bulunan bar kodu telefonuna okutunca TFK nın Halk Oyunları ekibini seyretme keyfine ulaşabiliyor. Ayrıca kitabın en arka sayfasında TFK derneğinin tanıtımı ve katkıda bulunanların özgeçmişleri ile bir sertifikada bulunmaktadır. Bu kitapların TFK nın Kütüphanesinde bulunması ve çocuklara tanıtımı açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
Saygılarımla
Selçuk Onat