Kongre İlanı

958

Folklor Kurumu Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 08.10.2021 Cuma günü saat 11.00’ de “Halil Rifat Paşa Mah. PERPA Ticaret Merkezi, A Blok Kat. 17 no. 2200 Büyük Konferans Salonu Şişli İSTANBUL” adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde nisapsız toplantının 16.10.2021 Cumartesi günü aynı adreste ve aynı saatte yapılması ve gündemin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Değerli üyelerimizin toplantıya katılmalarını saygı ile rica ederiz.

Gündem:

  1. Yoklama ve açılış
  2. Atatürk ve Türk şehitleri ile pandemi sürecinde Folklor Kurumunda kaybettiğimiz üyelerimiz adına saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
  3. Divan heyetinin seçilmesi ve divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider tablosu ile Denetleme Kurulu raporlarının okunması ve müzakereye açılması,
  5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı aklanması
  6. Tahmini bütçenin görüşülerek onaylanması
  7. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçimi
  8. Dilek ve temenniler
  9. Kapanış