Kamuoyuna Duyuru

1439

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu İBB Kültür Sanat Daire Başkanlığına folklorcu Taner ÇETİN’ i getirdi. yeniakit.com.tr “İstanbul Kültür Sanatta Halay Çekecek” başlığı ile alaylı bir şekilde tartışma açtı. Yeni Akit yazarlarının küçümseyerek yazdıkları bu yazıda kültürden, sanattan ve folklordan ne anladıkları da böylece ortaya çıkmış oldu.
Bu konularda Folklor Kurumu olarak tartışmaya bizim de katılmamız şart olmuştur. Yeni Akit yazarlarının küçümsedikleri kültür, sanat ve folklor konularını isterseniz biraz açalım.
Kültür; tarihin, sosyal alışkanlıkların, geleneklerin, inançların, tabiat şartlarının bir toplumda oluşturduğu ve ekonomik alt yapıyla şekillendirdiği temel değer yargılarıdır. Folklor da kültür olgusu içinde en önemli yeri işgal eder. Kültür ve folklor gibi sanatında birçok tarifi yapılmaktadır. Sanatta değişmeyen unsur, insanın kendisini tatmin için zekâsını kullanarak yaptığı her şeydir. İnsan kendisini tatmin için değişik dürtülerden hareket eder. Sanatçı için en önemli kaynağı oluşturan dürtülerin tümü folklorun içinde vardır. O halde engin deneylere sahip folklor verileri ulusal sanatın gelişmesini sağlamak için bir dayanak ve hareket noktasıdır diyebiliriz.
Folklorik verilere dayanan profesyonel sanatçılar ne kadar aksi düşünülürse düşünülsün halk tarafından beğenilmekte ve kabul görmektedirler. Halka yönelik düşünsel birikimden yoksunluk sanatçıyı kısırlaştırır. Bu da sanatçının etkilediği gençliğin öz kaynaklarından uzaklaşmasına neden olur.
İnsanlık tarihinde halk kültürü, töresel kalıntılarla birlikte sonraki nesillere devrederek gelmiştir. Ama bu geliş biraz zahmetlice olmuştur. Halk sürekli evrilip değişen, karşılıklı etkilenmeler içinde durmadan oluşan bir nitelik kazanmıştır. Halkın oluşumundaki bu sürekli evrim, folklorun da eski malzemeden yeniye, yerliden-yabancıya doğru evrildiği bir dinamizmi doğurmuştur. Ülkemizde yakın zamana kadar halk denilince, saraylı için aşağı tabaka, ya da köylülük anlaşılmıştır. Aydın kesim için gelenek-görenekleriyle hareket eden kapalı toplum anlaşılmıştır. Fakat günümüzde halk aşağı tabaka olarak görülmemektedir. Aksine demokratik, sosyal, bilinçli aydın kesimde bu söz iyi, namuslu, dürüst, özü-sözü bir olan kesim olarak kabul edilmektedir. Özellikle siyasiler kendilerini yüceltmek için halktan bir adam olduğunu söylemektedirler.
Bu gün bir politikacı, bir yazar, bir sanatçı için halktan biri olmak iltifat anlamına gelmektedir.
O zaman folklorla [Halk Bilimi] uğraş veren bir kişiyi yayın ve açıklamalar yaparak küçük düşürücü davranışlarda bulunmak ya kötü niyettendir, ya da bu konuyu bilmemektendir.
İBB Kültür Daire Başkanı olmak için liyakat aranıyorsa folklorla [Halk Bilimi] uğraşan, üstelik bürokrasinin içinden gelen bir kişi bizce liyakat sahibi birisidir. Hele folklorun bir dalı olan halk oyunlarında hocalığa kadar ulaşmış ise daha ne arıyorsunuz? Bu nedenden dolayı İBB Kültür Daire Başkanlığına Sayın Taner ÇETİN’in atanmasını son derece isabetli buluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyor kendisini kutluyoruz.
Nabey ÖNDER
Folklor Kurumu Genel Başkanı