Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması – Kırklareli Yöresi

1299

Folklor Kurumu Halk Oyunları Grup Başkanlığı Dansçıları tarafından sergilenen Kırklareli Yöresi Oyunları

Altın Adımlar Halk Oyunları Yarışması, TRT tarafından organize edilen Türkiye’nin ilk televizyon halk oyunları yarışması. TRT 1 tarafından 12 Nisan 2008 tarihinden itibaren her cumartesi devam edecek olan halk oyunları yarışması.