Teşekkür Ediyoruz

1089

Derleme Araştırma Bölümümüze gönüllü gelerek çalışmalarımızda çok değerli katkı sağlayan sevgili arkadaşımız Sayın Zehra Ölçer, tüm bu emeklerinin yanı sıra bir de armağan getirmiş.. 1844 yılında Mehmet Kâmil tarafından yazılan “Melceü’t-Tabbâhîn (Aşçıların Sığınağı)” adlı kitabın günümüz Türkçesi ile yeni basımı, kitaplığımızı daha da zenginleştirecek..
Değerli mesai arkadaşımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz..)

Süleyman Uluscu