Bir Dost İki Kitap

1039

Kurum’umuzun 10. Dönem üyelerinden değerli arkadaşımız Sayın Neslihan Bulut, Derleme Araştırma ve Arşiv Müdürlüğümüzü ziyaret etti..
10 Ekim 2019 günü gerçekleşen bu güzel buluşmada, sevgili arkadaşımız, arşivimiz için çok değerli iki kitap armağan ederek bizleri ayrıca sevindirdi..

Halkbilimimizin büyük ismi Prof. Dr. Pertev Naili Boratav’ın yazdığı bu iki kitap, şunlar:
1) 100 Soruda Türk Folkloru
2) 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı
Arkadaşımıza, Müdürlüğümüz adına bir kez daha çok teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz…

Süleyman Uluscu